க்ஷீராபிஷேகம் பஞ்சாம்ருத ஸ்னானாபி4ஷேகம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on February 28, 2021 at 03:53 PM

Panchamruta Snanam Tamil-Ksirabhisekam-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| பஞ்சாம்ருத ஸ்னானாபி4ஷேகம் ||
க்ஷீராபிஷேகம்
ஆப்யாயஸ்வ ஸமேது தே விஶ்வதஸ்ஸோமவ்ருஷ்ணியம் । பவாவாஜஸ்ய ஸங்கதே ॥ க்ஷீரேண
ஸ்னபயாமி ॥
தத்யாபிஷேகம்
ததிக்ராவண்ணோ அகாரிஷம் ஜிஷ்ணோரஶ்வஸ்ய வாஜின: । ஸுரபினோ முகாகரத்ப்ரண ஆயூக்ம்ஷிதாரிஷத்
॥ தத்னா ஸ்னபயாமி ॥
ஆஜ்யாபிஷேகம்
ஶுக்ரமஸி ஜ்யோதிரஸி தேஜோஸி தேவோவஸ்ஸவிதோத்புனா த்வச்சித்ரேண பவித்ரேண வஸோ
ஸ்ஸூர்யஸ்ய ரஶ்மிபி: ॥ ஆஜ்யேன ஸ்னபயாமி ॥
மது அபிஷேகம்
மதுவாதா ருதாயதே மதுக்ஷரன்தி ஸின்தவ: । மாத்வீர்னஸ்ஸன்த்வோஷதீ: । மதுனக்த
முதோஷஸி மதுமத்பார்திவக்ம் ரஜ: । மதுத்யௌரஸ்து ந: பிதா । மதுமான்னோ வனஸ்பதிர்மதுமாக்ம்
அஸ்து ஸூர்ய: । மாத்வீர்காவோ பவன்து ந: ॥ மதுனா ஸ்னபயாமி ॥
ஶர்கராபிஷேகம்
ஸ்வாது: பவஸ்வ திவ்யாய ஜன்மனே ஸ்வாதுரின்த்ராய ஸுஹவீது நாம்னே । ஸ்வாதுர்மித்ராய
வருணாய வாயவே ப்ருஹஸ்பதயே மதுமாக்ம் அதாப்ய: ॥ ஶர்கரயா ஸ்னபயாமி ॥
யா: பலினீர்யா அபலா அபுஷ்பாயாஶ்ச புஷ்பிணீ: । ப்ருஹஸ்பதி ப்ரஸூதாஸ்தானோ முஞ்சஸ்த்வக்ம்
ஹஸ: ॥ பலோதகேன ஸ்னபயாமி ॥
ஶுத்தோதக அபிஷேகம்
ஓம் ஆபோ ஹிஷ்டா மயோபுவ: । தா ந ஊர்ஜே ததாதன । மஹேரணாய சக்ஷஸே । யோ வ: ஶிவதமோ
ரஸ: । தஸ்ய பாஜயதே ஹ ந: । உஷதீரிவ மாதர: । தஸ்மா அரங்க மாம வ: । யஸ்ய க்ஷயாய
ஜின்வத । ஆபோ ஜனயதா ச ந: ॥ இதி பஞ்சாம்ருதேன ஸ்னாபயித்வா ॥


🙏 Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download க்ஷீராபிஷேகம் பஞ்சாம்ருத ஸ்னானாபி4ஷேகம் Lyrics in Tamil | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam Lyrics in Tamil Image

  ksirabhisekam-panchamruta-snanam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam | க்ஷீராபிஷேகம் | பஞ்சாம்ருத ஸ்னானாபி4ஷேகம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Ksirabhisekam Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofPanchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekammeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam or How to chant Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namo Bhagwate Rudraay || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Panchamruta Snanam Tamil Ksirabhisekam for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^